8. sınıf kareköklü sayılar testi, testleri, soruları, konu anlatımı

8. sınıf matematik proje ve performans ödevleri

E-posta Yazdır PDF

8. sınıf için bazı proje ödevleri ve bu proje ödevlerinin yönerge basamaklarını yani nasıl yapmanız  gerektiğini açıklayan belgeyi sizinle paylaşıyoruz.

Başlığa tıklayınız..

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEV KONULARI 

1-   PROJE ADI:TARİH ŞERİDİ/Matematik tarih şeridinin hazırlanması.

 

2-   PROJE ADI:ESKİ SAYILAR/ Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

 

3-     PROJE ADI: MATEMATİKTEKİ BİLİM İNSANLARI:Mustafa Kemal Atatürk, Blaise Pascal, Leonardo Fibonacci, Pisagor. Bu bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları ve insan hayatına etkilerinin araştırılması.

 

4-     PROJE ADI:MATEMATİK GAZETESİ/ matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir.

 

5-   PROJE ADI: ATATÜRK VE MATEMATİK/ Atatürk’ün matematik alnında yaptığı çalışmaların araştırılması ve sunulması.

 

6-      PROJE ADI:GEOMETRİ ŞEHRİ/Sizden düzgün geometrik cisimlerin (Prizmalar,piramitler…) kapalı maketlerinin hazırlanması istenmektedir.

 

7-      PROJE ADI: 0’IN TARİHÇESİ
•İlk nerede bulunmuştur?
•Neden ihtiyaç duyulmuştur?
•İlk hangi işlemde kullanılmıştır?

 

8-   PROJE ADI: ÖZDEŞLİKLER:  (a + b )2  özdeşliğinin açılımının modellenmesi.

 

  (a ─ b )2  özdeşliğinin açılımının modellenmesi.

 

   a2 ─ b2   özdeşliğinin açılımının modellenmesi. 

 

 

 

9-     PROJE ADI: SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve histogram grafiğinin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi.

 

10- PROJE ADI: ALTIN ORAN/ Altın oran hakkında detaylı araştırma ve örnekler(Altın oranın doğada, sanatta ve mimaride örneklerle araştırılması ve sunulması.)

 

11-  PROJE ADI:PİSAGORun hayatı ve Pisagor bağıntısının bulunmasındaki evrelerin araştırılması. Pisagor teoreminin 3 ayrı ispatının maketlerle yapılması.

 

12-  PROJE ADI: MATEMATİK VE EVİMİZ: Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarını ve hacimlerini hesaplamak, bunları ölçek kullanarak çizmek.

 

................................................................................................................................................................ 

8. SINIF PROJE ÖDEVLERİ PROJE ÖDEVİ KONUSU: TARİH ŞERİDİ

Matematik tarih şeridinin hazırlanması. 

 

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

 

  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
 1. Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.
 2. Bütün bu buluşları uygun küçük resimlerle destekleyiniz.
 3. Bütün bu bilgileri kronolojik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.
 4. ve 5. sınıflarda bulunan tarih şeridinden faydalanabilirsiniz.
 5. Şerit üzerindeki yazının okunaklı ve kalın yazılmasına dikkat ediniz.
 6. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 7. Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.
 8. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.
    

PROJE ÖDEVİ KONUSU: ESKİ SAYILAR

 Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

 

 

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                ÖDEV SÜRESİ:

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  Sayılar bulunmadan önce çoklukların nasıl belirtildiğini araştırınız.

 1.   İlk kullanılan sayıyı belirtiniz.  
 2.  Sayıların gelişim basamaklarını yazınız.
 3.  Eskiden kullanılan sayı sistemlerini araştırınız.
 4. Şimdiki kullandığımız 10’luk sayı sistemini araştırınız.
 5.  Bunları rapor haline getiriniz. İlginç resimler bulabilirseniz ekleyebilirsiniz
 6.   Sınıf ortamında sunum şeklinde çalışmalarınızı anlatınız.
 7. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 8.   Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız
 9. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.        

 

 

PROJE ÖDEVİ KONUSU: MATEMATİKTEKİ BİLİM İNSANLARI:

Mustafa Kemal Atatürk, Blaise Pascal, Leonardo Fibonacci, Pisagor. Bu bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları ve insan hayatına etkilerinin araştırılması.

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

1.      Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.

2.      Araştırmanıza başlık yazınız.

3.      Seçtiğiniz bilim insanı ile ilgili topladığınız bilgileri birleştiriniz ve bu bilgilerin araştırmanıza olan katkısını belirleyiniz.

4.      Araştırma sorularınızı oluşturunuz.

5.      Araştırmanızla ilgili resim, çizim ve fotoğrafları toplayınız.

6.      Elde ettiğiniz bilgilerden araştırma sorularına göre seçtiğiniz bilim insanının matematiğe katkılarını yorumlayınız.

7.      Bu katkıların günlük hayatımızda bize sağladığı kolaylıkları belirleyiniz.

8.      Araştırmanızın nasıl geliştirileceği konusunda önerilerinizi belirtiniz.

9.      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

10.  Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.

11.  Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.

 

    PROJE ÖDEVİ KONUSU: MATEMATİK GAZETESİ/

Matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir. 

 YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
 2.  Gazete, ders defteri ebatındaki açık renkli (beyaz hariç) kartonlara yapıştırılacaktır. Sonra da yan tarafından tutturulacaktır(sprial olabilir).
 3.     Gazeteyi oluştururken nasıl bir çalışma sergilediğini sayfa sayfa sunum şeklinde sınıfa anlatacaksınız.
 4. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 5.  Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.
 6.  Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.     

PROJE ÖDEVİ KONUSU:ATATÜRK VE MATEMATİK

 

Atatürk’ün matematik alnında yaptığı çalışmaların araştırılması ve sunulması

  

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 

 

1.      Çalışma taslağı oluşturunuz.

2.      Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaları araştırınız.

3.      Elde ettiğiniz bilgileri Atatürk ve Matematik ile ilgili resimlerle destekleyebilirisiniz.

4.      Elde ettiğiniz bilgileri derleyip bir rapor dosyası hazırlayınız.

5.      Rapor dosyası ile birlikte sunum hazırlayınız.

6.      Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

7.      Proje konusunun ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

8.      Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.

 

 

    

PROJE ÖDEVİ KONUSU:GEOMETRİ ŞEHRİ

 

Sizden düzgün geometrik cisimlerin (Prizmalar,piramitler…) kapalı maketlerinin hazırlanması istenmektedir.

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

1.      Düzgün prizma ve piramitlerin açık ve kapalı şekillerini araştırınız.

2.      Alan ve hacimlerinin nasıl bulunacağına dair formülleri bulunuz.

3.      Cisimlerin maketlerini hazırlayınız.

4.      Hazırladığınız maketleri bir kartonun üzerine yapıştırınız. Alt kısmına açık şeklini çiziniz, alan ve hacim bağıntılarını yazınız.

5.      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

6.      Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.

7.      Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.

            

 

PROJE ÖDEVİ KONUSU: 0’IN TARİHÇESİ

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
 1. Çalışma taslağı hazırlayınız.
 2.  0’ ın tarihçesini araştırınız.İlk nerede bulunmuştur?Neden ihtiyaç duyulmuştur?İlk hangi işlemde kullanılmıştır?
 3. Sıfır rakamının kronolojik gelişimini araştırınız .
 4. Sıfır rakamı olmasaydı ne gibi zorluklarla karşılaşırdık, yorumlayınız.
 5. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 6. Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.
 7. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.  

 

   PROJE ÖDEVİ KONUSU : ÖZDEŞLİKLER

(a + b )2  özdeşliğinin açılımının modellenmesi.

(a ─ b )2  özdeşliğinin açılımının modellenmesi.

 

 (a2 ─ b2   özdeşliğinin açılmının modellenmesi. 

 YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

1.      Çalışma taslağı oluşturunuz.

2.      (a + b )2   ,  (a ─ b )2   ,    a2 ─ b2   özdeşliklerinin açılımlarını araştırınız.

 

3.      Her bir özdeşliğin açılımını karton üzerinde modelleyerek gösteriniz.

 

4.      Sınıf ortamında sunum şeklinde çalışmalarınızı anlatınız.

5.      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

6.      Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.

 7.      Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.  

 

         

PROJE ÖDEVİ KONUSU: SINIF İSTATİSTİKLERİ

 

Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve histogram grafiğinin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi.

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

 1. Her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz. Her sınıftaki öğrencilerin; tuttuğu takım, en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.
 2. Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını belirten grafiği çiziniz. 
 3. 6-A, 7-A ve 8-A sınıfları için;
 4. En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği, 
 5.  En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği, 
 6. Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.
 7.  Elde ettiğiniz bilgilerle sınıfları karşılaştırınız.
 8. Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
 9. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 10. Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.
 11. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.
 12.   

 

PROJE ÖDEVİ KONUSU: ALTIN ORAN

Altın oran hakkında detaylı araştırma ve örnekler(Altın oranın doğada, sanatta ve mimaride örneklerle araştırılması ve sunulması.)

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

 

 

 

 1. Çalışma taslağı hazırlayınız.
 2. Altın oran hakkında detaylı bir araştırma yapınız.
 3. Altın oranın doğada, sanatta, mimaride nerelerde karşımıza çıktığını araştırınız.
 4. İnsan vücudunda altın orana nerelerde rastlanıyor, araştırınız.
 5. İnsan yüzünde altın orana nerelerde rastlanıyor, araştırınız.
 6. Araştırmanızı örneklerle ve resimlerle destekleyiniz.
 7. Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
 8. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 9. Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.
 10. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız

     

 

 

PROJE ÖDEVİ KONUSU:

 

PİSAGOR’un hayatı ve Pisagor bağıntısının bulunmasındaki evrelerin araştırılması. Pisagor teoreminin 2 ayrı ispatının maketlerle yapılması.

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

 

1.      Çalışma taslağı hazırlayınız.

2.      Pisagor’un hayatını araştırınız.

3.      Pisagor bağıntısının bulunmasındaki evreleri araştırnız.

4.      Pisagor teoreminin 2 ayrı ispatını bulunuz ve bu ispatları karton üzerinde modelleyerek gösteriniz.

5.      Pisagor bağıntısının kullanılmasını gerektiren 4 soru yazıp çözünüz.

6.      Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.

7.      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

8.      Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.

9.      Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.   

 

 

PROJE ÖDEVİ KONUSU: MATEMATİK VE EVİMİZ:

Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarını ve hacimlerini hesaplamak, bunları ölçek kullanarak çizmek. 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 
 1. Çalışma taslağı oluşturunuz.
 2. Prizmaların özelliklerini ve hacimlerinin bulunuşunu öğreniniz
 3. Evdeki düzgün geometrik eşyaları ölçek kullanarak çizip hangi cisme benzediklerini belirtiniz.
 4. Bu cisimlerin hacmini bulunuz
 5. Evinizdeki odaların 3 boyutlu şeklini çizip hacimlerini hesaplayınız
 6. Eşyaların hacimlerini eşyanın bulunduğu odanın hacmine oranlayıp odanın tamamı bu eşya ile doldurulmak istenseydi kaç tane eşya gerekirdi?
 7. Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
 8. Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
 9. Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
 10. Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız
 11. Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.

 

        PROJE ÖDEVİ KONUSU: ÜNLÜ TÜRK MATEMATİKÇİLER:

Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.
 

 YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

 1.      Ünlü Türk matematikçilerini araştırınız.

2.      Yaşamları ile ilgili kısa bilgiler veriniz. İlginç yaşantılarını yazınız.

3.      Resimlerini bulunuz. (Kütüphaneden fotokopi yoluyla bulabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz)

4.      Matematiğe kazandırdıkları yenilikleri açıklayınız.

5.      Ünlü Türk matematikçilerin resimlerinin ve matematiğe kazandırdıklarının bulunduğu bir pano ve sunum hazırlayınız.

6.      Bu bilgileri sınıf ortamında sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

7.      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

8.      Dosyanıza Proje Ödevi Kapağı yapınız.

9.      Ödevinizi A4 fotokopi kâğıdına, kompozisyon kurallarını gözeterek yazınız.

  
Son Güncelleme ( Pazar, 18 Ocak 2009 09:02 )  

Matematik testleri

Şehir Rehberi Scripti Firma Rehberi Scripti Özel Ders Matematik Adana